Jäätmekäitlus

Linas Agro OÜ kogub kokku Teile Linas Agro OÜ poolt müüdud ja tarnitud pakendid ning põllumajandusplasti (maksimaalselt 2 aasta kogused (kg)). Linas Agro OÜ’le osutab üle-eestilist põllumajandusplasti jäätmete kogumise ja käitlemise teenust OÜ Paikre.

Alates 1. jaanuarist 2013 on põllumajandusplasti tootja kohustatud korraldama enda poolt müüdud põllumajandusplastist tekkinud jäätmete taaskasutamise. Eesmärgiks on suunata põllumajandusplasti jäätmed materjalina ringlusse uute toodete valmistamiseks. Sellega tagatakse ka keskkonnareostuse vähenemine ja Eestimaa puhtus! 

Põllumajandusplastiks nimetatakse põllumajanduses või aianduses kasutatava:

 • silopallikile
 • silokattekile
 • kiletunnel
 • kattevõrk
 • plastnöör

Pakenditeks loetakse:

 • silopallikile plastsüdamikud
 • bigbagid 
 • taimekaitsevahenditekanistrid

Paikre teenuste uuenenud hinnakiri alates 1.01.2022

Infot põllumajandusplasti üleandmisest


Tingimused üle antavatele pakenditele ja probleemtoodetele:

1. Linas Agro OÜ kogub kokku enda poolt müüdud probleemtooted (maksimaalselt 2 aasta kogused (kg)). Linas Agro OÜ ostetud silotarvikute jm sorteeritud põllumajandusplasti jäätmekäitluse eest tasub Linas Agro OÜ. Kliendi poolt enam tagastatavale kogusele esitatakse kliendile arve, vastavalt OÜ Paikre hinnakirjale (silokile, silokile võrgud, aunakile, kiletunnel, pallinöör, maasikakiled) 104+km eur/tonn.

2. Probleemtooted tuleb enne üleandmist sorteerida materjalide põhiselt:

 • Silopallikiled eraldi
 • võrgud eraldi
 • aunakile eraldi
 • pallinöör eraldi

3. Üle antav silokile ja võrk peab olema puhas,  st. ei tohi sisaldada silo, mulda, turvast, liiva, kive jm lisaprodukte. Sorteerimata plasti puhul on Linas Agro OÜ'l õigus loobuda vastu võtmisest või küsida lisaks segajäätmete hinda põllumajandusettevõttelt. Liigiti sorteerimata põllumajandusplasti vastuvõtutasu 185+km eur/tonn.

4. Pakendite üleandmisel tuleb veenduda järgenavas:

 • BigBag kotid peavad olema ümber pööratud ja pakendatud BigBag kottidesse
 • Kanistrid peavad olema tühjad ja nõrutatud (korgid pealt) ja pakendatud BigBagidesse

LINAS AGRO OÜ PAKENDITE ÄRAVEO TELLIMUSVORM


Üldistes küsimustes võtke ühendust meie ostu-müügi spetsialistiga:

  Eveli Eliaser

  tel. 5567 1772

  e-post: eveli.eliaser@linasagro.ee  

 

 

Logistilistes küsimustes võtke ühendust meie tarneahela juhiga:

  Anu Sardis

  Tel. 5852 9049

  e-post: anu.sardis@linasagro.ee

Linasagro.ee veebileht kasutab nelja põhilist tüüpi küpsiseid.

Sirvimise jätkamisel nõustute vajalike küpsistega. Samuti võite nõustuda teiste küpsiste kasutamisega.