Privaatsuseeskiri

1. MIDA TÄHENDAVAD PRIVAATSUSEESKIRJAD?

Nendes privaatsuseeskirjades (edaspidi privaatsuseeskirjad) jagame teile teavet selle kohta, kuidas Linas Agro OÜ töötleb teie isikuandmeid.

2. TEAVE ETTEVÕTTE AB LINAS AGRO KOHTA

Linas Agro OÜ (edaspidi Linas Agro)Juriidiline aadress: Savimäe tn 7, Vahi alevik, 60534, Tartu vald, Eesti, ettevõtte registrikood: 16071924, VAT kood: EE102311176, üldinfo e-mail: [email protected], telefon: +372 6 602 810


3. MIS ON ISIKUANDMED?

Isikuandmed on igasugune Linas Agro poolt üksikisiku kohta kogutav teave, mida võib kasutada selle isiku tuvastamiseks. Isikuandmed hõlmavad igasugust teavet, sealhulgas isiku nime, aadressi ja IP-aadressi.

4. MILLISEID TEIE ISIKUANDMEID ME KOGUME?

Linas Agro töötleb teie isikuandmeid allpool toodud eesmärkidel.

4.1. Linas Agro e-poe haldamine

Teie konto loomiseks ja haldamiseks e-poes töötleb Linas Agro järgmisi isikuandmeid: e-posti aadress, salasõna, IP-aadress, aadress, registreerimise kuupäev, uudiskirjade saamise nõusolek, viimase külastamise kuupäev, järgmine isiklik teave (kui kasutaja seda jagab): nimi, telefoninumber, ameti- ja töökoht. Neid isikuandmeid kogutakse lepingu sõlmimise ja täitmise alusel ning neid säilitatakse 3 (kolm) aastat alates teie viimasest sisselogimisest.
Tellimuste täitmiseks ja e-kaubanduse korraldamiseks töötleb Linas Agro järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, telefoninumber, IP-aadress, ostuajalugu, tarneaadress, makseandmed, tellimuste ja tarnete ajalugu, tagastuste ajalugu, teiega toimunud suhtlus. Neid isikuandmeid kogutakse lepingu täitmise ja seaduslike kohustuste (arvete esitamine) järgimise eesmärkidel ja neid hoitakse 10 (kümme) aastat alates müügilepingu täitmisest. 
Tellimuste tarnimise eesmärgil töötleb Linas Agro järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, telefoninumber, aadress, postkontori teave, tarnenumber. Neid isikuandmeid töödeldakse lepingu täitmise alusel ja hoitakse 10 (kümme) aastat alates müügilepingu täitmisest. Kliendipäringute ja -kaebuste haldamise eesmärgil töötleb Linas Agro järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, päringus/kaebuses sisalduv teave. Neid isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvi alusel, tagamaks osutatud teenuste kvaliteeti, ja hoitakse 2 (kaks) aastat alates päringu lahendamisest.

4.2. Klientidega suhtlemine
Teie nõusolekul (uudiskirja tellimisel või vastava märgistuse tegemisel registreerumisel või e-poest ostes) töötleb Linas Agro otseturunduse eesmärkidel järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber. Neid isikuandmeid kogutakse teie nõusoleku alusel ning neid säilitatakse 3 (kolm) aastat alates nõusoleku andmisest. Sellisel juhul on Linas Agro ja (teave) teie isikuandmete ühiselt vastutavad andmetöötlejad.
Iga kord, kui saate otseturundussõnumi, antakse teil võimalus otseturundusteadete saamisest loobuda, saates vastava teavituse e-postiga, postiga või muul täpsustatud viisil. Kui te pole oma nõusolekut otseturunduseks andnud, kuid olete Linas Agro klient (olete ostnud viimase kahe aasta jooksul meie kaupu või tellinud teenuseid), võib Linas Agro reklaamialase õigustatud huvi alusel teile kaupade või teenuste pakkumisi või uudiskirju. Sel eesmärgil töötleb Linas Agro järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, e-posti aadress, postiaadress, telefoninumber. Neid isikuandmeid hoitakse 2 (kaks) aastat alates kaupade või teenuste ostmise kuupäevast. Iga kord, kui esitate pakkumise, antakse teil võimalus otseturundusteadete saamisest loobuda, saates vastava teavituse e-postiga, postiga või muul täpsustatud viisil.
Teavet, mida esitate Linas Agrole sotsiaalmeedia kaudu meie kontode külastamisel (sh teavitused, meeldimiste märkimine ja muud teated) kontrollime meie koos sotsiaalmeedia halduritega isikuandmete volitatud töötlejatena. Hetkel on meil sotsiaalvõrgustikus Facebook ettevõtte Linas Agro Eesti konto, mille privaatsusteatis on saadaval aadressil https://www.facebook.com/privacy/explanation. Soovitame teil lugeda kolmandate poolte privaatsusteatiseid ja võtta teenusepakkujatega otse ühendust, kui teil on mis tahes küsimusi selle kohta, kuidas nad teie isikuandmeid kasutavad.

4.3. Lepingu haldamine
Kliendipoolse lepingu täitmise võimekuse hindamise eesmärgil töötleb Linas Agro järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, isikukood, avaldatud ja tegelik elukoht, elukoha avaldamise kuupäev, telefoninumber, isikut tõendava dokumendi andmed (number, väljaandmise kuupäev jms), perekonnaseis, alaealiste laste ja sõltuvate isikute arv, teave saadaoleva kinnis- ja vallasvara kohta, kinnistusregistri teave, arestimis- ja hüpoteegiregistrite teave, krediidihinnang ja arveldusajalugu. Neid isikuandmeid töödeldakse lepingu alusel. Andmed, mis ei ole lepingu sõlmimiseks vajalikud, hävitatakse pärast hindamist, ja muid isikuandmeid säilitatakse 10 (kümme) aastat alates lepingu sõlmimisest. Linas Agro ei kogu kõiki täpsustatud andmeid, et hinnata kliendi võimekust lepinguid täita. Kogutavate isikuandmete hulk sõltub lepingu vormist ja valitud makseviisist (tasumine kohe või ajastatult jne). Neid isikuandmeid töödeldakse lepingu sõlmimise ning täitmise alusel ja hoitakse 10 (kümme) aastat alates lepingu aegumisest. Sellisel juhul on Linas Agro ja teie isikuandmete ühiselt vastutavad andmetöötlejad.
Järgmiseid isikuandmeid töödeldakse selleks, et pakkuda klientidele ajastatud makseid: nimi, perekonnanimi, pangakonto number, maksegraafik. Neid isikuandmeid töödeldakse lepingu täitmise alusel ja hoitakse 10 (kümme) aastat alates lepingu aegumisest. Sellisel juhul on Linas Agro ja teie isikuandmete ühiselt vastutavad andmetöötlejad.
Võlgade haldamise eesmärgil töötleb Linas Agro järgmisi isikuandmeid: nimi, perekonnanimi, aadress, sünniaeg, võlgade suurus ja nende asjaolud. Neid isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvi alusel, tagamaks lepingute täitmine, ja hoitakse 10 (kaks) aastat alates lepingu täitmisest/aegumisest. Sellisel juhul on Linas Agro ja teie isikuandmete ühiselt vastutavad andmetöötlejad.

4.4. Videovalve
Isikute ja vara turvalisuse tagamiseks (videovalve) töötleb Linas Agro järgmisi isikuandmeid: videovalvega alale siseneva isiku pilt ja liikumine. Neid isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvi alusel, tagamaks vara ja kõrvalseisvate isikute turvalisuse, ning hoitakse 14 (kaks) aastat alates päringu lahendamisest. Andmesubjekte teavitatakse Linas Agro videovalvega kohtadest hoiatavate siltidega.

4.5. Küpsised
Kui külastate Linas Agro veebilehte, võime asetada teie seadmesse küpsiseid. Küpsis on väike tähtnumbriline fail, mille salvestame teie lehitsejasse, arvuti kõvakettale või mobiiliseadmesse. Kasutame erinevatel eesmärkidel erinevaid küpsiseid. Küpsised aitavad meil teid teistest veebilehe või mobiilirakenduse kasutajatest eristada, pakkudes seeläbi meeldivamat veebilehe või rakenduse kasutuskogemust ja võimaldades meil neid täiustada.

Kasutame järgmisi küpsiseid.

Küpsised, mis on täielikult vajalikud.
Need küpsised on vajalikud meie veebilehe või mobiilirakenduse toimimiseks. Nende küpsiste poolt andmete töötlemise alus on lepingu nõuetekohane täitmine, kui külastate veebilehte või kasutate mobiilirakendust ja me tagame külastuse kvaliteedi ning turvalisuse. Ilma nende küpsisteta ei tööta veebileht või mobiilirakendus nõuetekohaselt.
Analüütilised ja/või tulemuslikkuse küpsised.
Need küpsised aitavad meil tuvastada ja loendada veebilehe või vidina külastajaid ning jälgida, kuidas külastajad veebilehel navigeerivad või vidinaid kasutavad. See aitab meil parandada saidi/vidina tulemuslikkust, tagades näiteks selle, et kasutajad leiavad hõlpsalt selle, mida nad otsivad. Nende küpsiste kaudu kogutud andmete töötlemise aluseks on teie nõusolek.
Funktsionaalsed küpsised.
Neid küpsiseid kasutatakse teie tuvastamiseks, kui naasete meie veebilehele või mobiilirakendusse, et saaksime kohandada teile pakutavat sisu teie vajaduste järgi ja jätta meelde teile olulise teabe. Need võivad olla näiteks küpsised, mis aitavad meil teie kasutajanime ja salasõna meelde jätta. Nende küpsiste kaudu kogutud andmete töötlemise aluseks on teie nõusolek.

Küpsise nimi

Küpsise eesmärk (milleks seda kasutatakse?) Kogutavad andmed Küpsise liik (vajalik, funktsionaalne, analüütiline)

Kui kaua küpsist hoiustatakse?

_ga

Küpsist kasutatakse statistika kogumiseks kasutaja käitumise kohta. Sirvimisandmed analüütiline Kaks aastat

_gat

Küpsis kogub ja värskendab teavet analüütiline Kaks aastat

_gid

See küpsis kogub ja värskendab teavet teie külastatavate veebilehtede kohta. analüütiline 24 tundi pärast seansi lõppu

OCSESSID

Veebilehe toimimiseks Kordumatu seansi ID number vajalik Kuni seansi lõpuni

Terms

Küpsistega nõustumise valik Kasutaja valik

funktsionaalne

Seitse päeva

language

Keele valik Veebilehel kasutatav keel funktsionaalne Kuni seansi lõpuni

currency

Valuuta valik Valitud valuuta kood funktsionaalne Kuni seansi lõpuni

_fbp

Küpsiseid kasutatakse Facebooki võrgus, et pakkuda kasutaja sirvimisajalool põhinevaid isikupärastatud reklaame. Sirvimisandmed analüütiline Kolm kuud

5. KUIDAS TEIE ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE?

Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruses (edaspidi GDPR), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduses ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetega. Teie isikuandmeid käideldakse vastutustundlikult ja turvaliselt. Linas Agro rakendab piisavaid andmekaitse seaduslikke ja korralduslikke tehnilisi ning korralduslikke meetmeid, et kaitsta töödeldavaid isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävimise, kahjustumise, muutmise, kadumise, avalikustamise või mis tahes ebaseadusliku töötlemise eest. Piisavad meetmed määratletakse, võttes arvesse isikuandmete töötlemisega kaasnevaid riske.

6. KELLELE VÕIME TEIE ISIKUANDMEID AVALIKUSTADA?

Võime avalikustada teie isikuandmeid oma töötajatele, vahendajatele, teenusepakkujatele (nt võlahalduse või võlgade sissenõudmisega tegelevatele firmadele, arhiivimisfirmadele, reklaamiteenuste osutajatele, IT-teenuse pakkujatele või allhankijatele), kui see on mõistlikult vajalik siinsetes privaatsuseeskirjades sätestatud eesmärkidel.

Samuti võime edastada teie andmeid teistele Linas Agro kontserni ettevõtetele (UAB Dotnuva Baltic, AB Linas Agro Group jne).

Võime avalikustada teie isikuandmeid isikuandmete töötlejatele, kes meile teenuseid osutavad (tööd teevad), sh IT-teenuse pakkujatele, audiitoritele, advokaatidele, konsultantidele, ja töötlevad teie andmeid Linas Agro nimel vastutav andmetöötlejana.

Vastutavatel andmetöötlejatel on õigus töödelda isikuandmeid ainult kooskõlas meie juhistega ning üksnes vajalikus ulatuses. Vastutavate andmetöötlejate kaudu võtame kõik vajalikud meetmed, tagamaks et meie vastutavad andmetöötlejad on rakendanud piisavaid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete turvalisuse ning konfidentsiaalsuse.

Teie andmeid võidakse edastada riigiasutustele ja organitele või muudele isikutele, kes täidavad neile seadusega antud ülesaneid.
Lisaks võime avaldada teie teavet järgmistel juhtudel:

kui peame seda seadusest tulenevalt tegema;
teie õiguste või huvide kaitsmiseks (sh teie isikuandmete esitamisel kolmandatele isikutele, et teilt meile võlgnetavaid summasid sisse nõuda);
kui kavatseme võõrandada osa ettevõtte tegevusest või varadest, ettevõtte reorganiseerida, või kui nende toimingutega juba tegeleme, avalikustades teie isikuandmed vastava tegevuse või selle (võimalikule) omandajale või teistele reorganiseerimises osalejatele.

7. MILLISED ON TEIE ÕIGUSED?

Allpool leiate teavet enda õiguste kohta seoses Linas Agro poolse isikuandmete töötlemise ja juhtumitega, mil neid õigusi kasutada võite. Lisateabe saamiseks oma õiguste ja nende kasutamise kohta võtke meiega ühendust siinsetes privaatsuseeskirjades toodud e-posti aadressil.

7.1. Õigus pääseda ligi oma isikuandmetele

Soovime, et mõistaksite täielikult, kuidas me teie isikuandmeid kasutame, ega kogeks seoses sellega ebameeldivusi. Võite meiega igal ajal ühendust võtta ja küsida, kas töötleme mingeid teie isikuandmeid. Kui hoiustame või kasutame teie isikuandmeid mis tahes viisil, on teil õigus neile ligi pääseda. Selleks tuleb teil esitada meile kirjalik taotlus nendes privaatsuseeskirjades toodud e-posti aadressil. Teie päringule vastamise eesmärgil võime paluda teil oma isik tuvastada. Järgige niisuguse päringu tegemisel aususe ja mõistlikkuse põhimõtteid.

7.2. Õigus võtta nõusolek tagasi

Kui olete meile oma andmete töötlemiseks andnud sõnaselge nõusoleku, võite selle igal ajal tagasi võtta, saates e-kirja siinsetes privaatsuseeskirjades toodud e-posti aadressile.

7.3. Õigus nõuda rohkem teavet

Loodame, et mõistate, et isikuandmete kogumise ja kasutamise kõiki võimalikke viise on väga raske täpsustada. Püüame pakkuda võimalikult selget ja täielikku teavet ning oleme võtnud kohustuse neid privaatsuseeskirju muuta, kui isikuandmete kasutamise protsessis toimuvad muudatused. Kui teil aga on mis tahes küsimusi isikuandmete kasutamise kohta, vastame neile rõõmuga või jagame igasugust lisateavet, mida me avaldada võime. Kui teil on konkreetseid küsimusi või te ei mõista esitatud teavet, võtke meiega ühendust.

7.4. Täiendavad õigused

Allpool on toodud teave teie täiendavate õiguste kohta, mida võite kasutada, järgides allolevat korda.
Teil on õigus paluda meilt saadaolevate andmete mis tahes ebatäpsuste parandamist. Sellisel juhul võime paluda teilt parandatud teabe kinnitamist.
Teil on õigus paluda meilt oma isikuandmete kustutamist. Seda õigust saab kasutada GDPRi artiklis 17 sätestatud juhtudel.
Teil on õigus paluda meilt oma isikuandmete töötlemise piiramist või peatamist.
Teil on õigus automaatselt töödeldavate ja teilt teie nõusolekul või lepingulistel põhjustel saadud andmete ülekandmisele. Kui seda õigust kasutate, edastame teie palvel teie jagatud andmete koopia.
Vastavalt GDPRis kehtestatud korrale on teil õigus mitte lubada oma isikuandmete kasutamist.

8. KUIDAS SAATE OMA ÕIGUSI KASUTADA?

Oma õiguste kasutamiseks, päringute, kaebuste või nõuete esitamiseks, peate meiega ühel järgmisel viisil ühendust võtma:

e-posti teel: [email protected]
posti teel: Savimäe 7, Vahi, Tartu maakond, Eesti
tulles kohale ettevõttesse Linas Agro OÜ aadressil Savimäe 7, Vahi, Tartu maakond, Eesti

Vastame saadud päringutele, kaebustele või nõuetele kirjalikult vastavalt õigusaktides sätestatud korrale ja tingimustele. Püüame jagada teile teavet esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 30 päeva jooksul pärast teie päringu saamist.

Kui võtate meiega ühendust, võime töödelda teie poolt meile esitatud andmeid, sh nime, perekonnanime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, kuupäeva ja kirja sisu, tehes seda siinsetes privaatsuseeskirjades sätestatud korra alusel. Juhime tähelepanu, et võime võtta teiega ühendust posti, e-posti või telefoni teel. Palun teavitage meid oma isikuandmete mis tahes muudatustest.

Kui meil on päringu, kaebuse või nõude saamisel kahtlusi taotleja isiku osas, on meil õigus nõuda taotlejalt isikut tõendavat dokumenti.

Kui te ei esita meile vajalikku teavet ja/või teil on nõudeid seoses oma isikuandmete töötlemisega, on teil õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseasutusele.

9. VASTUTUS

Vastutate selle tagamise eest, et teie poolt meile esitatav teave on täpne, õige ja täielik. Kui teie esitatud teave muutub, peate meid sellest e-posti teel viivitamatult teavitama. Me ei vastuta mingil juhul mis tahes kahjude eest, mis tekivad teile, kui te esitate meile valed või mittetäielikud isikuandmed või ei teavita meid nendega seotud muudatustest.

10. PRIVAATSUSEESKIRJADE MUUTMINE

Linas Agro võib neid privaatsuseeskirju igal ajal uuendada või muuta. Sellised uuendatud või muudetud privaatsuseeskirjad jõustuvad nende avaldamisel Linas Agro veebilehel. Peaksite veebilehte aeg-ajalt vaatama, veendumaks et olete privaatsuseeskirjade kehtiva versiooniga nõus.

Kui me privaatsuseeskirju uuendame, teavitame teid kõigist olulistest muudatustest, mis on meie hinnangul märkimisväärsed, postitades vastava teate meie veebilehele. Kui külastate veebilehte pärast niisuguse teate postitamist, nõustute uuenduses sätestatud uute nõuetega. Allolev „Uuendamise kuupäev“ viitab ajale, mil privaatsuseeskirju viimati uuendati.

Uuendamise kuupäev: 3.juuni. 2021

Linasagro.ee veebileht kasutab nelja põhilist tüüpi küpsiseid.

Sirvimise jätkamisel nõustute vajalike küpsistega. Samuti võite nõustuda teiste küpsiste kasutamisega.