Belkar ja Metazamix paagisegu kasulikkus

2022 08 25

Belkar ja Metazamix paagisegu kasulikkus

Talirapsid on Eestis valdavalt külvatud ning tärkamine saanud hoo sisse. Küll aga on see aasta august väga kuiv ning mullas niiskust vähe ja seetõttu mullaherbitsiidide kasutamine raskendatud. Soovitame kasutada Belkar + Metazamix herbitsiidi, mis mõjub hästi ka kuivades oludes. 

Belkar ja Metazamix segu võib kasutada alates talirapsi 2-4 pärislehe faasist. Kindlasti ei tohi kasutada, kui taimed on väga väikesed ning ei ole veel moodustunud kahte pärislehte. Seega kõige kindlam, kui kultuuril on vähemalt kolm pärislehte. Praktika on näidanud, et kui taimed tärkavad ebaühtlaselt, tuleks lähtuda kõige väiksematest talirapsi taimedest. Jälgida tuleb, et umbrohud oleksid tärganud, kuna kahe toote peale kokku on 4 erinevat toimeainet, millest  kolm on kontaktse toimega.

Soovitavad kulunormid paagiseguna on 0,25 l/ha Belkar+ 0,6-0,8 l/ha Metazamixi. Metazamixi normi valik sõltub sellest, kui palju on umbrohtusid tärganud. Mida suuremad on umbrohud, seda suuremat normi tuleb kasutada. Lisaks võib alati arvestada, et kui kasutate suuremat kulunormi, saate pikemaajalise mulla mõju.

Kui taliraps külvatakse teravilja järgi on probleemiks kõrrelised umbrohud. Sõltuvalt harimisviisist ja eelviljast võib kõrrelised hakata juba varajases faasis talirapsiga võistlema nii valguse kui toiteainete pärast. Esimene kõrreliste tõrje tuleb ära teha enne Belkari ja Metazamixi kasutamist, kokku segada neid ei või, soovitav on hoida vahet vähemalt 7 päeva.

Praktikas üldjuhul kasutatakse Belkar+Metazamix segu enne, kui kasutatakse kasvuregulaatorit. Juhul kui kasvuregulaatori kasutamine toimub enne umbrohutõrjet, tuleb olla kindel, et taimedel pole kasvuregulaatori kasutamisest tingitud stressi. Seega on mõistlik hoida vahet 7 päeva nii enne kui ka pärast kasvuregulaatori kasutamist, et raps oleks heas kasvuhoos. Mõnikord võib Belkar paagisegus põhjustada kasvu pärssimist ning lehtede ja varre deformatsiooni, kuid see ei mõjuta saagikust ega seemne kvaliteeti. Tuleb vältida ülekatete teket.

Belkar+Metazamix paagisegu kasutamisel pea meeles:

 • Lubatud kasutada ainult sügisel talirapsile
 • Kasuta toodete segu, kui umbrohud on tärganud
 • Efektiivne ristõieliste nuutri peremeestaimede vastu nagu põldsinep, põldrõigas, harilik hiirekõrv, põld-litterhein, kus efektiivsus küündib 75%-ni
 • Väga efektiivne liblikõieliste (hernes, uba, ristik, lutsern) umbrohtude vastu
 • Paagisegu tõrjub paljusid probleemseid kaheidulehelisi umbrohtusid: kesalille, magunaid, roomavat madarat ehk virna, rukkilille, kurerehasid, verevat iminõgest jt Vesiheinale efektiivsus kuni 85%
 • Ebaühtlaselt ettevalmistatud põld, kus on suur kogus põhku ja väikesed mullakamakad mullapinnal, pole toote efektiivsuse seisukohalt määrava tähtsusega, kuid metasakloori maksimaalseks tulemuseks aitab kaasa mullaniiskus ja ühtlane mullapind
 • Mulla niiskus ei mõjuta tärganud umbrohtude efektiivsust kuid võib mõjutada pikemaajalist mulla mõju. Kuiva mulla puhul jääb mulla mõju kesiseks kuid kolm toimeainet toimivad lehtede kaudu, hävitades juba kasvama hakanud umbrohud
 • Kuna eelvilja põhk pole toote efektiivsuse seisukohalt olulise tähtsusega, sobib segu kasutamiseks väga hästi minimeeritud harimisviisiga ja kõrdekülvidega põldudel
 • Piisab ühest kasutamise korrast, et põld oleks umbrohupuhas ja taimik saaks hakata valmistuma talvitumiseks
 • Ideaalne segu kuiva sügise korral
 • Mitte kasutada sortidel ʺQuartzʺ ja ʺMendelʺ
 • Ei tohi segada kõrreliste tõrjevahenditega ega kasvuregulaatoritega, hoiada vahet 7 päeva, et taim oleks heas kasvuhoos
 • Vältida kõrge kontsentratsiooniga boori (150 g/ha) kasutamist segus. Võib segada väikese boori kontsentratsiooniga mikroväetiste seguga juhul, kui kasutatakse normi 1,0 l/ha (nt YaraVita Brassitrel Pro). Samuti 1-2 kg/ha kulunormiga magneesiumsulfaadi kasutamine segus on lubatud

Linasagro.ee veebileht kasutab nelja põhilist tüüpi küpsiseid.

Sirvimise jätkamisel nõustute vajalike küpsistega. Samuti võite nõustuda teiste küpsiste kasutamisega.