Jõgevamaa põllujalutuse kokkuvõte

2024 06 11

Jõgevamaa põllujalutuse kokkuvõte

5. juunil toimus Linas Agro põllujalutus Jõgevamaal, Mällikvere PÜ tootmispõldudel. Põldkatsetel keskenduti meie talirapsisortidele ning vaatasime lähemalt, millist tehnoloogilist lähenemist rajamisel ja kasvatamisel kasutati.

Rapsipõllu katsed on rajatud 25 ha suurusele tootmispõllule ja võrdluses sai näha viit meie tooteportfelli kõige populaarsemat sorti.

Dominator
Janosh
DK Expectation
INV1310
LG Areti

 

Katsete (praegused) tulemused

Varajane kasv

Talirapsi sortide katse külvati 07.08.2023 tihedusega 50 id tera/m². Katse eesmärk oli hinnata erinevate sortide talvitumist ja saagikust Eesti tingimustes. 

25.08.23 (18 päeva hiljem) olid kõikidel taimedel 2-3 pärislehte. Dominator ja Janosh näitasid kõige jõulisemat kasvu, mis on loogiline, kuna nende geneetika tagab kiirema algarengu.

29.09.23 (52 päeva hiljem) olid kõikidel taimedel 6-8 pärislehte. Taimed olid suured ja võimsad. Selleks ajaks oli tehtud juba kaks kasvureguleerimist. Mõned sordid, nagu Dominator ja Janosh, oleksid vajanud kasvureguleerimist veidi varem, kuid vaatamata sellele talvitus Janosh suurepäraselt ning Dominator taastus kevadel hästi. DK Expectation hoidis eriti vastu maad ja kasvatas suurt juurt.

Talvitumine ja kevadine taastumine

Veebruaris kattis põldu paks jääkiht. Juba siis paistsid mõned sordid rohkem silma. Aprillis ilmnes, et Janosh ja DK Expectation olid teistest ees rohelise massi poolest. Mai kuus hakkasid ka teised sordid taastuma, eriti Dominator, mis taastus väga hästi. INV1310 näitas samuti head taastumist. LG Areti jäi kahjuks tagasihoidlikuks, kuna talvitumine ei olnud väga edukas.

Sortide ülevaated

LG Areti

LG Areti on madalakasvuline hübriid, pigem aeglase algarenguga, seega sobib varajaseks külviks. Kuigi kevadel oli pilt kehvem ja talvitumine tundus nõrk, on LG Areti vastupidav kollaviirusele ning omab RLM7 geeni resistentsust fomoosi vastu. Tegemist on keskvalmiva sordiga. Põltsamaal näitas üks klient väga head talvitumist ja soovib seda sorti veel kasvatada, seega kliendi kogemuse põhjal on tegu Eesti kliimasse sobiva sordiga.

INV1310

INV1310 on keskvalmiv sort, millel on väga hea tervisepakett, sealhulgas RLM7 geen fomoosi vastu. Kevadel nägi sort veidi kehvem välja, kuid taastus lõpuks hästi. Sort on vastupidav vertitsilloosile, valgemädanikule, kuivlaiksusele ja tsülindrosporioosile. Taim on ka väga lamandumiskindel.

DK Expectation

DK Expectation on kiire algarenguga ja sobib hiliseks külviks. Sügisel kasvas sort aeglaselt, kuid talvitus väga hästi. Sort omab tugevat taimetervist ja vastupidavust naeri-kollaviirusele ning kahekordset fomoosi resistentsust RLM7 geeniga. Dekalbi soovitus on pigem optimaalne või hilisem külv, et tagada jõuline taime areng. Sort on vastupidav ka kõtrade avanemisele.

Janosh

Janosh on uue generatsiooni hübriid, mis pärineb uuest emaliinist Lääne-Euroopast, keskendudes taimetervisele, ja isaliini ristumisest Poolast, keskendudes kontinentaalsele kliimastressitaluvusele. Janosh on tõeline staar!

Janosh näitas suurepärast vastupidavust nii põuale kui ka talvitumisele, pakkudes laiaulatuslikku tervisepaketti. Selle sordi laia tervisepaketti kuulub kaitse TuYV naeri kollaviiruse vastu, fomoosi kindlus lehtedel (Rlm7 resistance), samuti vertsiitsilloosi ja valgemädaniku tolerantsus. Lisaks on Janoshil täiustatud kõtradepurunemise vastupidavus, mis on tunduvalt parem võrreldes vanemate MSL hübriididega nagu MERCEDES, KUGA ja ATORA. Tänu sellele on Janosh edasi aretatud ja omab väga head põuataluvust, olles vastupidav ka öökülmadele, nagu kevadised katsed näitasid.

Janosh sobib hiliseks külviks tänu kiirele ja jõulisele algarengule. See sort näitas usaldusväärset talvitumist, eriti karmides tingimustes Torma piirkonnas, kus Sadala Agros testiti seda koos Dominatoriga. Janosh talvitus väga hästi. Lisaks iseloomustab Janoshi rahulik kevadine kasv, mis välistab öökülmade ohtu. Janosh pakub väga efektiivset lämmastiku kasutust, andes rohkem saaki kevadise 70 kg N/ha, võrreldes mõne 10 aastat vana sordiga, mis vajab 170 kg N/ha. Tänu võimsale taimetervisele on võimalik kasvatada Janoshi vähema fungitsiidi kasutamisega. Lisaks võimaldab Janoshi tugev taimetervis vähendada külvisenormi. Rapooli katsed kolmes piirkonnas näitasid, et Janosh annab häid tulemusi külvinormiga 35 seeds/m² kui ka 50 seeds/m², mistõttu tasub neid normi katsetada ja proovida.

2023. aastal näitas Janosh viies piirkonnas suurepärast vastupidavust kõtrade varisemise vastu, võimaldades paindlikumat koristust. Janosh andis 0,1 t/ha rohkem saaki hilisemal koristusel võrreldes teiste konkureerivate sortidega, mis pakub rohkem paindlikkust koristamisel. See võimaldab näiteks keskenduda talinisu koristamisele, parandades samal ajal valgu sisaldust.

Dominator

Dominator on üks suurimaid hübriidsorte Baltikumis ja ka Poolas, näidates muljetavaldavaid tulemusi nii saagikuses kui ka vastupidavuses erinevatele haigustele ja kliimatingimustele. Näiteks Sadala Agro OÜ-s oli Dominator 2022. aastal saagikaim sort, andes 4,5 t/ha ja õlisisaldusega 47,6%, mis on 20% rohkem kui keskmine tulemus Sadalas (3,75 t/ha 28 hübriidi seas). Samuti saavutas Dominator Dotnuva Seed demo katsetes Leedus 2023. aastal teise koha, saades 4,95 t/ha, jäädes alla ainult Janoshile. See tulemus oli 200 kg/ha rohkem kui DK Expectation.

Dominatoril on laiaulatuslik tervisepakett, mis hõlmab TuYV naeri kollaviiruse resistentsust ja varre fomoosi kindlust (RlmS resistance). Kuigi lehtedele võib fomoos ilmuda, ei tule see varrele tänu RlmS geeni resistentsusele, mida nimetatakse "stay green" efektiks. Ilma selle geenita oleks taim palju vastuvõtlikum varrehaigustele, mis võivad oluliselt mõjutada saagikust.

Dominatoril on ka vertitsilloosi resistentsus ning täiustatud kõtradepurunemise vastupidavus võrreldes vanemate MSL hübriididega nagu MERCEDES, KUGA ja ATORA. Tänu varre fomoosi resistentsusele (RlmS) säilitab Dominator "stay green" omaduse, mis tagab kõrge stressitaluvuse kevadel, eriti põuatingimustes. Roheline vars aitab samuti erinevate haiguste puhul, mis võivad hiljem väljenduda nagu vertsiitsilloos ja valgemädanik.

Dominatoril on sarnane efektiivsus nagu PT303 ja teised tippsooritajad. Ei tasu üllatuda, kui vars püsib koristuseni rohelisena, mistõttu on soovitatav koristada veidi kõrgemalt.

Parima saagikuse saavutamiseks soovitatakse kasutada 140 – 150 kg N/ha. Kui tegemist on tervema ja uuema geneetikaga, on oluline arvestada ka kasvuregulaatori ja fungitsiidide kasutust. Sügisel ja kevadel võiks kaaluda "lahjema" regulaatori nagu Tilmor kasutamist, eriti pikema sügise korral. Kuigi intensiivsem fungitsiidi või kasvuregulaatori kasutamine võib tunduda kasulik, pole tugevamat kasu võrreldes mõõdukama lähenemisega sageli märgata.

 

Soovitused

Sügisel on soovitatav anda MgSulfaati paremaks talvitumiseks ja 2 l boori. Kasvureguleerimist tasub kaaluda, kuna uue geneetika talirapsid on kiire algarenguga ja robustse kasvuga. Proovida erinevaid lämmastiku koguseid 70-150 kg/ha.

Talinisu Balitus

Balitus on varajane talinisu sort, mis on Eesti sordilehes olnud juba viis aastat. See tähendab, et sort on läbinud majanduslikud katsed ning on sobilik Eesti kliimasse. Tegemist on toidunisuga, mille eripära on see, et ta säilitab kvaliteeti, eriti langemisarvu, ka pärast vihmasid. METK andmetel oli Balituse langemisarv 2017-2018 aastatel 300 sekundit.

Balitus on väga hea talvekindlusega sort. Kuna taimed võrsuvad sügisel aeglaselt, tuleks seda sorti kindlasti külvata varem kui tavaliselt. Sort on ka väga hea haiguskindlusega ja kasvab hästi ekstreemsematel muldadel, näiteks Viljandimaal kruusasel ning savisel maal.

Meil on saadaval 2022. ja 2023. aasta seemned, mis võimaldavad jätkata selle kõrge kvaliteediga sordi kasvatamist.

 

Lutsernisegu Alfa Gold kasvatamine

Külv ja väetamine

Enne külvi künti maa ja libistati tasaseks. Liblikõielisi taimi pole antud põllul pikka aega kasvatatud. Mulla pH on vahemikus 6,5-7 ja orgaanilise aine sisaldus on 2,7%.Külv toimus 30. juulil koos väetamisega, kasutades NPK väetist 10-13-25+S 360 kg/ha. Lutserni külvisenorm oli 22 kg/ha, reavahe 12,5 cm ja külvisügavus 1 cm.

Umbrohutõrje

Umbrohtude tõrjeks kasutati Basagran 480 herbitsiidi kogusega 2 l/ha augusti teises pooles. Basagran on lubatud kasutamiseks ka põldoal, hernel, ristikul, mesikal ja lutsernil. Tõrjeks võib kasutada Basagran 480 koguses 2,0 l/ha.

Talvitumine ja sordid

Taimik läks talvituma umbes 15 cm kõrgusena. Segus on kasutatud DLF sorte Europe ja Creno. Seemned on puhitud bakteriga.

Creno ja Europe

Creno on edasiaretus sordist Daisy, millel on parem proteiinisisaldus, peenem vars ja suurem vastupidavus vertitsilloosile ehk närbumistõvele. Need omadused aitavad toota kvaliteetset sööta.

Creno ja Europe lutserni iseloomustab kasvuseiskumise indeks 4. Creno sort annab kõrgema proteiinisisalduse, samas kui Europe on pehmema varrega ja suurema kuivaine saagikusega.

Lutsernisegu Alfa Gold kasvatamine selliste omadustega tagab kvaliteetse sööda tootmise ja suurema vastupidavuse erinevatele tingimustele.

 

 

 

Linasagro.ee veebileht kasutab nelja põhilist tüüpi küpsiseid.

Sirvimise jätkamisel nõustute vajalike küpsistega. Samuti võite nõustuda teiste küpsiste kasutamisega.