Tagasivaade Northern Roots foorumile: Uuendused taastava põllumajanduse vallas

2024 02 06

Tagasivaade Northern Roots foorumile: Uuendused taastava põllumajanduse vallas

Põllumajandusel on ühiskonnas kanda oluline roll, mõjutades meie kliima, keskkonna ja kogukondade tervist. Hiljuti oli Dotnuva Baltic Eesti ja Linas Agro meeskonnal võimalus osaleda Northern Roots foorumil, mis keskendus taastavale põllumajandusele – tuleviku põllumajandusmudelile, mis hoiab meie mulda ja keskkonda, pakub täisväärtuslikku toitu ning on samas majanduslikult jätkusuutlik. Foorum kestis kaks päeva, kus esinesid maailma juhtivad mullatervise eksperdid, agronoomid ja taastavat põllumajandust praktiseerivad põllumehed.  

Tähelepanekud, mis tõime foormilt endaga kaasa

 

Muutuste algus on mõttelaadis - taastav põllumajandus eeldab mõtteviisi muutust, kus vanad põllumajandustavad asenduvad uute lähenemistega, mis keskenduvad mulla elujõulisuse ja bioloogilise mitmekesisuse suurendamisele. See algab arusaamaga, et me peame muutma oma suhtumist põllumajandusse, tunnistades selle mõju keskkonnale ja vastutust selle säilitamise eest. Usk taastava põllumajanduse tõhususse on oluline selleks, et suunata ressursse ja uuendusi jätkusuutlike lahenduste poole. Lõpptulemusena võimaldab see meetod toota kvaliteetset toitu jätkusuutlikult, parandades samal ajal keskkonna tervist. Taastava põllumajanduse väärtustamine ja sellesse uskumine on esimene samm edasi!

Muld kui elusorganism - muld on elus süsteem, mis nõuab jätkusuutlikku majandamist, sealhulgas viljavaheldust ja regulaarseid mullaanalüüse, et säilitada ja parandada selle bioloogilist mitmekesisust ja viljakust. Taastava põllumajanduse põhimõtete järgimine mullahoolduses aitab tagada tervisliku ja tootliku pinnase.

Ökosusteemi protsessid - foorumis seati esile taastava põllumajanduse nelja ökosüsteemi protsessi: fotosünteesi maksimeerimine, süsiniku kaotuse minimeerimine, mitmekesisuse suurendamine ja veekasutuse tõhus juhtimine. Need protsessid, kui neid kooskõlastatult rakendatakse, taastavad meie ökosüsteemide tervise ja produktiivsuse.

Teadmispõhine tegutsemine - teaduspõhine lähenemine mullahoolduses, nagu Northern Roots'i põhimõtted soovitavad, rõhutab mullaproovide võtmise ja põhjaliku analüüsi tähtsust, et tagada mulla tervis ja tootlikkus. See lähenemine võimaldab määrata kindlaks kõige sobivamad põllumajanduspraktikad, et parandada mulla kvaliteeti ja säilitada selle elujõulisus.

Arutelud keskendusid ka vahekultuuride olulisusele põllumajanduses. Need kultuurid mängivad olulist rolli mulla tervise ja niiskuse säilitamisel, erosiooni ennetamisel ja toitainete ringluse parandamisel. Vahekultuuride integreerimine põllumajanduslike tavade hulka on oluline mulla viljakuse suurendamiseks ja keskkonnamõjude vähendamiseks.

Taastava põllumajanduse põhimõtete omaksvõtt ja mulla, viljavahelduse ning vahekultuuride tähtsuse tunnistamine võimaldavad meil luua keskkonnasõbralikuma ja vastupidavama tuleviku nii inimkonnale kui ka loodusmaailmale.

Tagasivaade Northern Roots foorumile: Uuendused taastava põllumajanduse vallas

Linasagro.ee veebileht kasutab nelja põhilist tüüpi küpsiseid.

Sirvimise jätkamisel nõustute vajalike küpsistega. Samuti võite nõustuda teiste küpsiste kasutamisega.