Kuidas hinnata oma põldude mulla tervist? Vastused saad Yara Megalab™ laborianalüüside abiga!

2024 04 08

Kuidas hinnata oma põldude mulla tervist? Vastused saad Yara Megalab™ laborianalüüside abiga!

 

Yara Megalab™ mullaanalüüs on ideaalne abivahend, mis annab infot toitainete sisaldusest mullas, aga ka teiste väetamist mõjutavate faktorite nagu mulla pH ja CEC ning lupjamisvajaduse kohta. Juhul kui toitainete tase mullas on paigast ära, peab väetamisprogrammi kohandama põllu tingimustele vastavaks, et teatud toitainete ülekaal ei saaks teiste toitainete omastamisel takistavaks teguriks. Taimede jõudsa arengu kindlustamiseks peab valitsema nende tasakaal.

Yara Megalab™ mullaanalüüsid:

Baasanalüüs - määratakse 12 olulise taimede toiteelementide sisaldus mullas ning raport annab soovitused väetamiseks sõltuvalt kasvatatavast kultuurist. Lisaks määratakse mulla pH, katioonide neelamisvõime ehk mulla üldine viljakusvõime ning orgaaniline süsinik.

Ekstra analüüs – lisaks mulla baasanalüüsi näitajatele määratakse ka mulla koostis ja lõimis. Välja tuuakse erinevate mullanäitajate väärtused: veehoidmisvõime, vee läbilaskvus, boniteet, potentsiaalne katioonide neelamisvõime, leostumisoht, soojenemiskiirus. Raportis on välja toodud kommentaarid lõimise, pH, Ca:K, Ca:Mg, Mg:K suhete osas.

Solvita analüüs – kõige põhjalikum ja detailsem mullaanalüüs Eestis!
Solvita analüüs on kõige mahulisem ja täpsem mulla seisundi hinnang, milles luuakse seosed toiteelementide sisalduse, mulla koostise ja mulla mikrobioloogiliste näitajate läbi. Raport annab väärtuse mulla tervise indeksina, mis arvutatakse bioloogiliste, keemiliste ning füüsikaliste analüüside tulemuste põhjal.

 

Kampaania tingimused:

Iga täiskoorma (25 t) YaraBela® ostu kohta = 3 TASUTA  mulla Baasanalüüsi Iga täiskoorma (25 t) YaraMila® ostu kohta = 3 TASUTA  mulla
Ekstra analüüsi 
Iga täiskoorma (19,2 t) YaraSuna® ostu kohta = 3 TASUTA mulla
Solvita analüüsi

Kampaanias osalevad kõik YaraMila® ja YaraBela® ostud, mis on tehtud või tehakse perioodil 01. august 2023 - 30. juuni 2024.

 

Ka need põllumehed, kes pole Yara tooteid ostnud, saavad samuti kasutada Yara Megalab™ labori teenuseid.
Nende põllumeeste jaoks kehtib järgnev hinnakiri:

Mullaproovide võtmise juhendiga tutvu SIIN

Mullaanalüüside kogumise infot uuri oma müügiesindajalt!

Linasagro.ee veebileht kasutab nelja põhilist tüüpi küpsiseid.

Sirvimise jätkamisel nõustute vajalike küpsistega. Samuti võite nõustuda teiste küpsiste kasutamisega.