Ülevaade põldudelt ja aktuaalsed tegemised 22.08.2023

2023 08 22

Ülevaade põldudelt ja aktuaalsed tegemised 22.08.2023

Käes on augusti viimane kolmandik. Koristustööd põldudel käivad täie hooga, kes on jõudnud poole peale ja kellel kõik koristatud. Hetke vihmasemad ilmad hakkavad aga koristustöid raskendama. Suheldes põllumeestega, on saaginumbrid väga erinevad ja sõltuvad erinevate piirkondade sademete hulgast. Keskmised saagid nii taliviljadel, kui ka talirapsil, jäävad tagasihoidlikuks.

Siinkohal toob meie agronoom Andrus Lund välja soovitused käimasolevatest töödest.

Talirapsi ideaalne külviaeg on möödas ja hilisemad külvitööd veel käivad. Siinkohal loodan, et umbrohutõrje valikud on kõigil tehtud, kui ei, siis võtke meie müügimeeskonnaga ühendust ja leiame parima lahenduse.

Mida kindlasti silmas pidada ja jälgida, on kõrreliste umbrohtude tõrje. Taliodra ja talinisu varis tuleb kiirelt hävitada, et see ei takistaks talirapsi kasvu. Siinkohal kasutada Fusilade Forte normiga 0,6-1,5 l/ha ja Targa Super 0,75-2,0 l/ha. Kui orasheinaga probleemi ei ole, siis soodsaim variant Fusilade Forte 0,6 l/ha.

Rapsi jaoks kõige olulisemad toiteelemendid sügisel on fosfor, kaalium, boor, molübdeen ja mangaan. Seetõttu soovitame koos kasvuregulaatoritega paagisegusse lisada juurestiku ning taimede arengut soodustavaid täiendväetiseid. Leheväetiste valik on meil suur ja iga põllumees leiab meie valikust parima lahenduse.

Taliviljade külviaeg on kohe käes. Talirukis, talitritikale, talioder ja talinisu ootavad külvamist. Tänavune külm kevad ja põuane aasta tõi välja sortide erinevused, mis taluvad paremini põuda ja annavad saaki ka raskemates tingimustes. Selleks et tagada taliviljade parem talvitumine jagab Andrus mõned soovitused enda kogemustest:

Talirukkile sobilik külviaeg 25.08-01.09. Siis jõuab talirukis võrsuda ja toitaineid varuda, et ilusti talv üle elada.

Kõige rohkem peaks tähelepanu pöörama taliodra ideaalsele külviajale. Parim aeg selleks on 01.09-06.09. Varasemate külvide puhul on taimel oht üle kasvada ja liiga tiheda taimiku korral lumiseenega nakatuda. Kindlasti taliodra puhul jälgida külvinormi, et taimik liiga tihedaks ei läheks.

Olenevalt sortidest, on talinisu kõige leplikum külviaja suhtes. Näiteks meie valikust „Etana“ võib hakata külvama alates 23. august, aga siis 300 id/tera ruutmeetrile ja külvata septembri lõpuni külvinormi pidevalt suurendades vastavalt külviajale. Samas „Balitus“ on rohkem nõudlikum. Kuna sort  on sügisene võrsuja, peaks see olema septembri esimese 10 päevaga kindlasti külvatud ja mitte vähem kui 450 id/tera ruutmeetrile.

Siit edasi tuleks mõelda taliviljade umbrohutõrjele.

Taliviljade esimene umbrohutõrje on soovitatav teha sügisel. Tärkamise järgselt on umbrohud väikesed, nõrgad ning nende tõrjumine palju efektiivsem. Sügis-talvel ja ka varakevadel tarbivad umbrohud suurel hulgal kultuurtaimedele olulisi toitaineid, muutuvad elujõulisemaks ning nende tõrjumine keerukamaks. Lisaks toitainetele hakkavad umbrohud kultuurtaimedele valguse ja veevarude osas tugevat konkurentsi pakkuma. Tärkamisjärgsed pritsimised on soovitatav teha siis, kui teraviljal on moodustunud vähemalt kaks lehte. Varasema pritsimise korral on oht kultuurtaime kahjustada ja seda tuleks sügisel igal võimalusel vältida. Tärkamisjärgsed herbitsiidid on kõige efektiivsemad siis, kui umbrohud on 2-4 lehe faasis.

Meie pakutavad variandid taliviljadele:

  • Stakato 500 SC - 0,06-0,25 l/ha
  • Mateno Duo - 0,35 l/ha (omab mõõdukat mõju murunurmikale)

Murunurmika probleemiga põldudele:

Veel mõningate kõrreliste ja ristõieliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks:

  • Attribut- 60-100 g/ha

 

Põhulagundaja Biotero

Põhu lagundamise kiirendamiseks ja mullastiku parandamiseks sobib hästi BioTero. Biotero eesmärk on hõlbustada põhu lagunemist, soodustada orgaanilise aine mineraliseerumist ja kõrvaldada tõhusalt elujõulised patogeensed eosed. Küsi lisainfot meie müügiesindajatelt.

Linasagro.ee veebileht kasutab nelja põhilist tüüpi küpsiseid.

Sirvimise jätkamisel nõustute vajalike küpsistega. Samuti võite nõustuda teiste küpsiste kasutamisega.