Lontrel 72 SG

Mudel:
Toodet müüakse ainult füüsilistes müügipunktides. Kauba tellimiseks pöörduge tootejuhi poole
Võtke ühendust meie müügiesindajatega

Kirjeldus

Selektiivne süsteemse toimega herbitsiid kaheiduleheliste umbrohtude leviku piiramiseks

Tootja:
CORTEVA Agriscience

Toimeaine:
Klopüraliid 720 g/kg

Preparatiivne vorm:
Lahustuvad graanulid

Kasutusaeg ja annus:
Taliraps - pritsitakse kevadel umbrohtude aktiivse kasvamise ajal alates varsumise algusest kuni esimeste õiepungadeni (BBCH 31-55), kulunorm 125 - 165 g/ha
Suviraps- BBCH12-55 (alates 2.lehest kuni esimeste õiepungadeni), kulunorm 125-165 g/ha
Suvinisu, suvioder, kaer, talinisu, talirukis, talioder, tritikale - suvivilja pritsida alates teravilja võrsumise algusest kuni lipulehe ilmumise staadiumini (BBCH 21-37), talivilja pritsitakse kevadel kuni
lipulehe ilmumise staadiumini (BBCH 21- 37), ka seguga koos muu herbitsiidiga, pindadel, kus peamisteks tõrjutavateks umbrohtudeks on kummel, põldpiimohakas, põldohakas ja harilik puju. Mitte kasutada liblikõieliste allakülviga teraviljadel! Kulunorm 125-165 g/ha.
Mais – pritsida maisi 3-6 lehe staadiumis (BBCH 13-16), kulunorm 165 g/ha.
Suhkrupeet, söödapeet, söögipeet - Kulunormiga 165 g/ha , 12-15 (2. pärislehest kuni 5. pärisleheni)
Maasikas – pritsida pärast saagikoristust, kulunorm 165 g/ha

Kasutamist muude kultuurtaimede korral vaadake toote markeeringult.

Kasutamine:
Tali-, suviraps, tali-, suvinisu, tali-, suvioder,, talirukis, tritikale ja kaer, mais, suhkrupeet, söödapeet ja
söögipeet, maasikas, heintaimede seemnepõld, karjamaa ning ka kuuse- ja nuluistikud puukoolides

Peamised umbrohud:
Valge karikakar, tuliohakas, harilik ristirohi, kolmisruse, harilik puju, harilik linnukapsas, põldohakas, rukkilill, teekummel, harilik kesalill, lõhnav kummel, harilik võilill, piimohakas jm

Pakendi suurus:
1 kg

Võtke meiega ühendust

Linasagro.ee veebileht kasutab nelja põhilist tüüpi küpsiseid.

Sirvimise jätkamisel nõustute vajalike küpsistega. Samuti võite nõustuda teiste küpsiste kasutamisega.