Tombo WG

Mudel:
Toodet müüakse ainult füüsilistes müügipunktides. Kauba tellimiseks pöörduge tootejuhi poole
Võtke ühendust meie müügiesindajatega

Kirjeldus

Tombo WG on laia toimespektriga herbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste ning lühiealiste kõrreliste (rukkikastehein, tuulekaer) umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisul, talirukkil ja talitritikalel.


Toimeained:


püroksulaam 50 g/kg; florasulaam 25 g/kg; aminopüraliid 50 g/kg

 

Kasutamisõpetus


Ilmastikutingimused pritsimise ajal
Parim pritsimise aeg on, kui umbrohud on aktiivses kasvus. Kuna Tombo WG toimib peamiselt lehtede kaudu, on vaja kindlustada täielik lehtede katmine. Preparaadi Tombo WG toime võib väheneda, kui mullas puudub vajalik niiskus, temperatuur on madal või kui umbrohtude kasv on aeglane. Peamine sihtmärk kõrreliste umbrohtude osas on harilik rukkikastehein. Mitte pritsida, kui keskmine temperatuur päeval on madalam kui +8 °C ja öösel +5 °C. Mitte pritsida kultuuri, mis kannatab külmast, põuast, veepuudusest, pestitsiidide kahjustusest, toiteainete puudusest ja muudest põhjustest tingitud stressi käes. Vältida tundlike põllukultuuride, kõrvalkultuuride ja avalike veekogude kahjustust. Doseerimine ja pritsimise ajastamine Tombo WG + märgaja võib kasutada kõikidel tali- ja suvinisu, talitritikale ja talirukki sortidel.


Kulunorm


Talinisu, -rukis ja -tritikale: 0,1-0,2 kg/ha.
Suvinisu: 0,1-0,15 kg/ha Kasutada koos märgajaga DASSOIL 0,5 l/ha. Kasutades mitteioonset märgajat võib kulunorm märgajale olla 0,1-0,2% lahusena. Tombo WG + märgaja seguga töödeldakse võrsumise algusest kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (BBCH 21-32). Tombo WG + märgaja pritsida, kui umbrohud on aktiivses kasvus ning niisketes tingimustes.

 

Võtke meiega ühendust

Linasagro.ee veebileht kasutab nelja põhilist tüüpi küpsiseid.

Sirvimise jätkamisel nõustute vajalike küpsistega. Samuti võite nõustuda teiste küpsiste kasutamisega.